Wilmer

Als geboren Drachtster heb ik mijn opleidingen gevolgd in Leeuwarden en Groningen. Aan het Van Hall Instituut heb ik Milieukunde afgerond. Een mooie internationale master genaamd ‘Environmental Science’ heb ik gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een deel van deze opleidingen bestond uit laboratoriumwerk.

Die ervaring komt me nu als bierbrouwer goed van pas. Een goed bier brouw je namelijk alleen maar als je punctueel werkt en zeer hygiënisch bent ingesteld.
Mijn andere hobby is zaalvoetbal. Ik speel al jaren met mijn voetbalvrienden bij Drachtster Boys in de zaal. Wat er gedronken wordt na de tweede helft? Dat is toch gewoon een pilsje. Die zijn na een fysieke inspanning heerlijk.
Ik ben sinds 2012 getrouwd met mijn Jitske en we wonen gezellig in Drachten. Zij geeft gevraagd en ongevraagd een objectief oordeel over ons bier en verder over alle andere organisatorische zaken. Heb je een vraag over een bepaald biertype? Je kunt hiervoor ook bij Jitske terrecht.